• Hur kan vi hjälpa?

    När du som privatperson ger mellan 2 000 och 6 000 kronor per år, så får du dra av 25 procent av beloppet i deklarationen.

    När nöden kommer oss nära är viljan att hjälpa stark. Åtskilliga har känt sig berörda inför bilderna på medmänniskor som förlorat anhöriga och kämpat för sin egen överlevnad. Efter monsterstormen Haiyan på Filippinerna har många skänkt pengar så att flera miljoner kronor kunnat skickas till hjälp till de utsatta.

    Det finns skäl att uppmärksamma möjligheten ...