• Interpellation: Bakjourlinjen vid Sollefteå sjukhus

    Foto: Henrik Sendelbach

    Fortsatt nedmontering av Sollefteå sjukhus. Det har framkommit att två av de tidigare läkarna som tjänstgjort på sjukhuset nekas att få arbeta kvar efter årsskiftet 2019–2020 då de närmar sig pension. Detta innebär att bakjourlinjen försvinner.

    Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) logotyp

    Jag vill därför ställa följande frågor:

    Vad innebär detta för patientsäkerheten? Vad har IVO sagt? Hur skall bakjouren lösas? Är det rek...