• Svar på fråga om Jourtandvården i länet

    Jourverksamheten inom tandvården är organiserad enligt följande:

    Klinikjour dvs de patienter som är listad på en klinik ringer till sin hemmaklinik vid akuta besvär och erbjuds tid där.

    1177 jour – patienter utan egen tandläkare ringer till 1177 som hänvisar till den klinik som den dagen har jouren för denna patientgrupp. Hela Folktandvården i länet har sina jourlinjer öppna mellan kl 8.00-15.30 på vardagar. Helgdagar har man telefontid mellan kl. 10.00-11.00. De patienter...