• Brott mot äldre måste prioriteras

  Att bedragare cyniskt utnyttjar coronakrisen för att lura äldre är vedervärdigt. Riksdagen har nyligen, på förslag från Kristdemokraterna, beslutat att brott riktade mot äldre ska prioriteras. Det är en angelägen fråga för oss. (mer…)

 • Stifta lag om civilkurage

  Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra. Samhället måste tydligt visa att det inte är godtagbart med likgiltighet eller passivitet inför en medmänniska som är i nöd.

  Kristdemokraterna har länge arbetat för att införa en utvidgad skyldighet att ingripa vid brott och vill införa en civilkuragelag.

  I svensk rätt finns i dag finns ingen allmän skyldighet att avvärja eller hindra brott. Det finns heller ingen plikt att anmäla ett brott som red...

 • Stöd kvinnor som lever i förtryck

  Vi i Sverige har ett stort ansvar att stödja de kvinnor som i dag lever i förtryck utan möjlighet att påverka sin egen vardag. Det skriver Liza-Maria Norlin i anslutning till den nyss firade internationella kvinnodagen.

  I närmare 100 år har den internationella kvinnodagen fått symbolisera och belysa den ojämlikhet som råder över hela vår värld mot människor, bara för att de är kvinnor. Vad har hänt på denna tid? Fortfarande diskrimineras och utnyttjas kvinnor över hela världen. I Sveri...

 • Polisen klarar inte vardagsbrottsligheten

  Socialdemokraterna har slutat försöka. I stället har man filat på sina formuleringar, som man framför som ett mantra, om och om igen. ”Den största satsningen på polisen någonsin”, påstår Thomas Bodström att regeringen nu gör. Men polisen har bekymmer. Enligt en undersökning publicerad av Ekot den 21 februari visar det sig att många kommuner anser att polisens resurser inte räcker till.

  I bara femton fall av hundra anmälda brott kan en gärningsman bindas till brottet. Poliss...