• Sverige – det bästa landet att växa upp i

    Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Därför vill vi Kristdemokrater genomföra en politik som förbättrar förskola, skola och möjligheter för unga att få jobb. Men också en politik som stärker familjers möjlighet att forma sin egen vardag och ge utrymme för tid med barnen.

    Hur våra barn och unga mår är viktigt här och nu för varje enskilt barn. Men också för samhället i stort. Vilket Sverige vi får i morgon avgörs i stor utsträckning av hur vi tar hand om våra barn och un...

  • Referat höststämman 2008 – Conny Edelryd ny ombudsman i Västernorrland

    En ny ombudsman för kristdemokraterna har valts för Västernorrlands län . Kristdemokraterna i Västernorrland har hållit extra distriktsstämma i Härnösand på grund av stundande val till EU-parlamentet.

    Stämmans ordförande Jan-Erik Ågren inledde med att välkomna distriktets nye ombudsman, Conny Edelryd. Vice ordförande Liza-Maria Norlin informerade stämmoombuden om EU och presenterade kandidaterna innan röstningen. Hon inspirerade till fortsatt engagerat arbete kring EU-frågorna. Även Ve...