• Utveckla istället för att avveckla frihetsreformen LSS

  En ny S/MP-regering är på plats. Vi kristdemokrater befarar dessvärre att fortsatt socialdemokratiskt ledarskap kommer förlänga den mardröm som många personer med funktionsnedsättning och deras familjer lever i.

  Sedan hösten 2015, när S/MP-regeringen uppmanade Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmarna, har antalet assistansberättigade minskat med 1711 personer enligt de senaste siffrorna (september 2018). Ny-beviljandegraden har sjunkit från 35 till 17 proce...

 • Kom och lyssna på David Lega!

  Vi bjuder in till föreläsning med en flerfaldig världsmästare och världsrekordhållare, entreprenör, föreläsare och kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborg

  Torsdag 14 mars klockan 18:30 Hedbergskaskolans aula, Sundsvall

  Du som medlem är även välkommen att delta vid mingel och ytterliggare samtal med David Lega. Mellan klockan 20:00 och 21:00 träffas vi Kristdemokrater i Hedbergskaskolans matsal, den ligger i nära anslutning till aulan.

  Välkommen! Fri entré.

  Arrangör: Kris...