• Interpellationssvar: Iktyos sällsynd hudsjukdom

    Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

    Fråga: Hur många barn och vuxna har diagnosen i vårt län?

    Svar: Vi har inte många patienter med iktyos i länet. Under åren 2013 och 2014 hade vi sammanlagt 12 besök på hudkliniken av patienter med diagnos iktyos. Flera av besöken kan ha gjorts av en och samma person. Iktyosföreningen i Sverige har 20 medlemmar i Västernorrland varav 5-7 personer med iktyos. Många medlemmar är anhöriga...