• Lyft blicken och ge barnen det de behöver

    Replik på Sig-Britt Ahls inlägg om vårdnadsbidrag i Sundsvalls Tidning den 22 oktober.

    Det skulle vara intressant att se den undersökning som Sig–Britt Ahl hänvisar till när hon i ST den 22 oktober menar att vårdnadsbidraget ständigt hamnar i botten när kvinnor tillfrågas om viktiga politiska frågor. När Ahl i nästa andetag menar att det varken på riksplan eller på lokal nivå finns till exempel några kvinnor som förespråkar vårdnadsbidraget, ja då är trovärdigheten i argumentationen in...

  • Stöd kvinnor som lever i förtryck

    Vi i Sverige har ett stort ansvar att stödja de kvinnor som i dag lever i förtryck utan möjlighet att påverka sin egen vardag. Det skriver Liza-Maria Norlin i anslutning till den nyss firade internationella kvinnodagen.

    I närmare 100 år har den internationella kvinnodagen fått symbolisera och belysa den ojämlikhet som råder över hela vår värld mot människor, bara för att de är kvinnor. Vad har hänt på denna tid? Fortfarande diskrimineras och utnyttjas kvinnor över hela världen. I Sveri...