• Nej till all drogliberalisering – rikta insatser mot de som tjänar på andras olycka

    Det pågår en legaliseringsvåg över världen när det gäller användningen av framför allt cannabis.

    Nu har de styrande i Kanada beslutat att det ska bli lagligt att använda cannabis i Kanada med början i september. Det är dessutom mycket alarmerande att användningen av kokain har ökat i Västernorrland.

    Media rapporterar att acceptansen när det gäller bruk av narkotika ökar i Sverige. Fler människor som har närstående som missbrukar narkotika är inte längre lika angelägna att försök...