• S politik drabbar glesbygd och barnfamiljer

    Före valet 1994 kritiserade ni socialdemokrater bl.a. vårt parti för den engångsindragning dåvarande regering gjorde på kommuner och landsting. (Men (s) glömde den återföring på ca 4 miljarder som också skedde).

    Nu har det gått ca ett halvår och vi börjar se konturerna av socialdemokraternas politik gentemot landets kommuner.

    Här är några exempel där den nya s-regeringen föreslår försämringar som drabbar kommunerna (barn och gamla som socialdemokraterna själv uttryckte det)

    ...