• Akuta insatser krävs för att ge utvecklingsstörda rätt till laglig behandling!

    KdS landstingsgrupp besöker idag Omsorgsförvaltningens distriktskontor i MEdelpad idag. I samband med detta talar KdS gruppledare i landstinget SVERKER ÅGREN på ett torgmöte i Sundsvall. Han menar att det nu är hög tid att ta itu med de allvarliga frågorna inom vården, nämligen bristerna i vård och omsorg om de utvecklingsstörda, de långtidssjuka och de riktigt gamla.

    Allt fler utvecklingsstörda nekas insatser, t ex gruppboende, korttidsboende, kontaktperson, sjukgymnastik etcetera, me...