• Interpellation: Rapport som kritiserar läkare för att brista i kunskap om intygsskrivning

    Handikapporganisationernas samarbetsorganisation HSO i Västernorrland presenterade i april en unik rapport som redovisade 115 fall av avslag på sjukskrivning i Försäkringskassan i länet. Detta var en totalundersökning av alla fall under ca 12 månader 2004-2005 som innebar antingen att en pågående sjukskrivning upphörde eller att en ny inte accepterades. Det har tidigare inte förekommit att Försäkringskassan blivit granskad av de normalt sett granskade, patienter/de försäkrade. Slutsatserna va...