• Närproducerade livsmedel i Västernorrland – Irene Oskarsson (kd)

  Hur ser framtiden ut för närproducerade livsmedel? Har lokalproducerad mat ett högre värde? Irene Oskarsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson (KD), tittar närmare på Västernorrlands förutsättningar.

  Den 14:e oktober 2013 genomfördes följande program:

  10:00 – 11:30  Biodlare, Lars Höglund. En av de större enmansbiodlarna i Sverige. Mer information finns på www.mittbi.se . Besöksadress: Landtjärn 124, Härnösand

  12:00 – 13:30 Häggby gård...

 • Åkermark måste bevaras

  Utan åkermark har inte Sverige något jordbruk eller livsmedelsproduktion. Trots det faktum minskar arealen brukad jordbruksmark varje år. Trenden måste brytas.

  I Jordbruksverkets rapport från januari presenteras statistik över exploateringen av jordbruksmark 2006–2010. Minskningen består till största del av igenväxning av åker- och betesmarker. En mindre men betydelsefull del av minskningen beror på exploateringen av jordbruksmark för olika slags bebyggelse och infrastruktur. Exploater...

 • Fler initiativ behövs för att värna en levande landsbygd

  Sveriges landsbygd har stor utvecklingspotential. Men förändringar måste ske för att hindra den negativa utveckling som sker i vissa delar av landet. Inom EU är Sverige det land som sett den kraftigaste urbaniseringen sedan 2005. I nästan hälften av Sveriges kommuner, i synnerhet landsbygdskommunerna, minskar befolkningen. Det innebär utmaningar när det gäller att erbjuda en bra skola och infrastruktur. Annan basservice minskar också. Under de senaste tio åren har till exempel antalet bankkon...