• Uttalande för barn och ungdomars uppväxtvillkor

    För att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor är det en förutsättning att vi har en bra skola, helst i världsklass. De senaste åren har stora reformer inom skolan genomförts och resultaten av detta kommer vi att se först om några år. Kristdemokrater i Västernorrland anser att det finns ytterligare viktiga reformer för att skapa en ännu bättre skola.

    – Vi vill utöka den lärarledda undervisningstiden motsvarande en vecka, med fokus på läsförståelse. Läsförståelse är grunden ...