• Uttalande för barn och ungdomars uppväxtvillkor

  För att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor är det en förutsättning att vi har en bra skola, helst i världsklass. De senaste åren har stora reformer inom skolan genomförts och resultaten av detta kommer vi att se först om några år. Kristdemokrater i Västernorrland anser att det finns ytterligare viktiga reformer för att skapa en ännu bättre skola.

  – Vi vill utöka den lärarledda undervisningstiden motsvarande en vecka, med fokus på läsförståelse. Läsförståelse är grunden för lärande i skolan. Därför är det oroande att de senaste internationella kunskapsmätningarna visar att den nedåtgående trenden vad gäller svenska elevers läsförståelse fortsätter. Resultatförsämringarna kan i mycket förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer individualisering genom ökat eget arbete. Forskning pekar på det negativa sambandet mellan denna typ av individualisering och elevernas resultat. Vi behöver vända denna utveckling. Därför vill vi ge elever mer lärarledd tid och särskilt prioritera svenska och läsning.

  – Vi vill underlätta för fler vuxna i skolan – exempel ”klassmorfar”. Det behövs fler vuxna i skolan som kan ge avlastning i klassrummen, finnas i korridorer och skolgårdar under rasterna. Det civila samhället ska kunna bidra i ökad utsträckning till en tryggare skola. Konceptet med ”klassmorfar” har utvärderats i en doktorsavhandling som visar att vuxennärvaro skapade en tryggare miljö, eleverna fick mer hjälp och lärare fick arbeta med undervisning i större omfattning i stället för att reda ut bråk. I dag finns det ungefär 600 äldre vuxna ute på olika skolor i Sverige. Det finns även andra koncept som kan utvecklas som elevstödjare, kamratstödjare eller rastvakter.

  Kristdemokraterna Västernorrland
  Britt-Mari Brynielsson, distriktsordförande
  Sverker Ågren, vice distriktsordförande
  Göran Sjödén, andre vice distriktsordförande

  Inlägget är ett uttalande gjort i samband med ett distriktstyrelsemöte 4 juni 2013, Kramfors/Höga kusten.


  Barn och unga · Utbildning | barn · Britt-Mari Brynielsson · Göran Sjödén · klassmorfar · skola · Sverker Ågren · uppväxtvillkor · uttalande