• Interpellation: Eco-driving

    Till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

    ”Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation, där de största miljöproblemen är lösta.”

    Så formulerades ett beslut i Sveriges riksdag 1999.

    Koldioxidutsläppen är ett av vår tids största miljöproblem. Väl känt är också att vägtrafiken står för merparten av dessa – och också andra skadliga utsläpp. Att reducera koldioxidutsläppen bör därför vara ett högprioriterat miljöområde.

    På olika sätt k...