• Viktigt att stärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor

    Kristdemokraterna ser ett behov av att ytterligare förstärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor. Ett sätt kan vara att inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor. Mona Hammarstedt har därför i en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) ställt frågor kring detta.

    Sedan hösten 2015 ges en fördjupad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta program är tänkt att pågå fram till och med maj 2016 och innebär att man vid sidan av den...

  • Interpellationssvar: Angående AT-tjänstgöring för sjuksköterskor

    23 februari 2016 Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående AT-tjänstgöring för sjuksköterskor.

    Idag utexamineras ca 4 000 sjuksköterskor och ca 2 000 specialistsjuksköterskor i landet varje år enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Universitetskanslerämbetet. Landstinget arbetar såväl långsiktigt som kortsiktligt för att säkra kompetensförsörjningen. Försörjningen av allmän- och specialistsjuksköterskor är prioriterad och sker i nära samverkan med närliggande unive...