• Interpellation: Kan du hejda könssorterande fosterdiagnostik?

    Nu börjar de negativa effekterna av fosterdiagnostik bli alltmer påtagliga inom vården. Enligt överläkaren vid Östra sjukhuset i Göteborg, Jan Wahlström, finns det misstankar om att information om kön efter fosterdiagnostik lett till abort även i vårt land. Det finns sedan tidigare uppgifter om sådana effekter efter fosterdiagnostik från bl a Indien och Kina.

    För att följa sekretesslagen måste läkare lämna ut information om kön, om så begärs efter fosterdiagnostik. Men vid Kärnsjukhuse...