• Interpellation: Kan du hejda könssorterande fosterdiagnostik?

  Nu börjar de negativa effekterna av fosterdiagnostik bli alltmer påtagliga inom vården. Enligt överläkaren vid Östra sjukhuset i Göteborg, Jan Wahlström, finns det misstankar om att information om kön efter fosterdiagnostik lett till abort även i vårt land. Det finns sedan tidigare uppgifter om sådana effekter efter fosterdiagnostik från bl a Indien och Kina.

  För att följa sekretesslagen måste läkare lämna ut information om kön, om så begärs efter fosterdiagnostik. Men vid Kärnsjukhuset, Skövde, lämnar inte läkarna ut sådana besked förrän efter den 18:e veckan. Om detta för närvarande är juridiskt hållbart är oklart. Docent Tord Löfstrand, chef på kvinnokliniken vid Kärnsjukhuset, Skövde säger: ”Könsbestämning är en bieffekt av en undersökning av moderkakans kromosomuppsättning. Vi upplyser patienterna om att de bara kommer att få information om kromosomfel och sjukdomar.”

  Kristdemokraterna har sedan länge avvisat en ”kvalitetsinriktad” och utsorterande fosterdiagnostik. Vi ser det som ett hot mot människovärdet. Detta är vi inte ensamma om. Inte minst handikapprörelsen har tidigt varnat för att fosterdiagnostik kan användas i könssorterande syfte. Dessvärre ser vi redan ut att ha en sådan utveckling på gång.

  Mot bakgrund av ovanstånde vill jag fråga landstingsrådet Alf Wedin:

  – Finns det beredskap inom landstinget för att ge råd till kliniker i denna fråga?
  – Anser du att det går att senarelägga information i samband med fosterdiagnostik om fosters kön tills dess abortlagens normala tidsgräns (18 veckan) passerats?
  – Om inte, är du beredd att ta initiativ för att åstadkomma sådana lagregler att detta blir möjligt, ex-vis genom att tillskriva regeringen i frågan?
  – Är uppgifter om kön på foster en uppgift som landstinget överhuvudtaget bör ägna sig åt?

  Sollefteå den 18 januari 1990
  Sverker Ågren (KdS)


  Specialistvård | abort · fosterdiagnostik · interpellation · kromosomfel · kön · människovärde · Sverker Ågren