• Svar på interpellation om rapport som kritiserar läkare

    Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om rapport som kritiserar läkare för att brista i kunskap om intygsskrivning:

    Tidigare var det Försäkringskassan som anordnade utbildningar i Socialförsäkringsmedicin för läkare. Två gånger om året har AT-läkare fått 1-2 dagar kurser i ämnet.

    Mellan 2003-2005 genomgick merparten av familjeläkarna i länet dessa kurser, samt några sjukhusläkare. Trots detta är fortsatt utbildning...