• Bättre villkor och förutsättningar för Sveriges bönder

  Uttalande Kristdemokraterna Västernorrland

  Vårstämma 14:e mars 2015, Hallstaberget Sollefteå

  Huvudtalare vid Kristdemokraterna Västernorrlands vårstämma var Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot sedan 2014, samt före detta kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, där Kristdemokraterna är största parti med 27%. Han är den person som tog initiativ till Mjölkens dag i riksdagen. Han lyfte vid stämman på ett särskilt sätt behovet av matförsörjningsberedskap i Sverige, då vi idag har ...

 • Vilket kött äter barnen i skolan?

  Vi ska kunna förvänta oss att de djur som blir till mat i våra skolmatsalar har fått leva under goda förhållanden, med ett gott djur-skydd. I dag är detta något som många offentliga upp-handlare inte tillmötesgår. Många gånger för att de saknar kunskap hur en upphandling ska kunna ställa krav på detta. Andra gånger för att de inte vågar av rädsla för att stämmas av mäktiga livsmedelsjättar.

  Som kristdemokrat är jag mån om att vår djurhållning håller en etiskt god standard. Återkommande...

 • Åkermark måste bevaras

  Utan åkermark har inte Sverige något jordbruk eller livsmedelsproduktion. Trots det faktum minskar arealen brukad jordbruksmark varje år. Trenden måste brytas.

  I Jordbruksverkets rapport från januari presenteras statistik över exploateringen av jordbruksmark 2006–2010. Minskningen består till största del av igenväxning av åker- och betesmarker. En mindre men betydelsefull del av minskningen beror på exploateringen av jordbruksmark för olika slags bebyggelse och infrastruktur. Exploater...