• Trygghet skapas i familjen – så kan barns psykiska ohälsa minska

    Oavsett hur familjen ser ut så är vi övertygade att den långvariga och nära gemenskapen som familjen innebär är den plats där trygghet skapas, skriver Liza-Maria Norlin.

    Familjen är den allra viktigaste gemenskapen. Oavsett hur familjen ser ut så är vi övertygade att den långvariga och nära gemenskapen som familjen innebär är den plats där trygghet skapas.

    Tryggheten man känner i den lilla gemenskapen tar man sedan med sig ut i de stora gemenskaperna och samhället. Hemmiljön, fa...