• Närvården i Härnösand avvecklas i smyg

    Det är med stor oro vi kristdemokrater ser att Närvården i Härnösand avvecklas i smyg.

    Avvecklingen av det forna sjukhuset i Härnösand har skett under lång tid. 1984 avvecklade BB i Härnösand sedan har det fortsatt. På 1990-talet försvann kirurgin, 2004 togs slutenvården bort och året därpå stängde akutmottagningen. Sedan 2010 sägs det inte längre att Härnösand är en del av länssjukhuset utan kallas rätt och slätt Närvården Härnösand.

    Den här mandatperioden har det fortsatt. 201...