• Förslaget till ny organisation är ofullständigt och har allvarliga brister

    Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna begärde på Hälso- och sjukvårdsnämndens möte idag den 2020-08-27 i ett gemensamt yrkande återremiss av förslag till ny organisation av hälso- och sjukvården i region Västernorrland. Partierna anser att underlaget för förslaget är ofullständigt och har allvarlig kritik på en rad punkter, bland annat:

    Förslaget talar om en förstärkning av primärvården men säger ingenting om hur det ska ske. Information saknas om hur akutuppdraget ska se ut för närsjuk...
  • Sätt patienten före systemet – avskaffa landstingens sjukvårdsansvar

    Nyligen presenterade vi vårt valmanifest. Kristdemokraterna går till val på ett välfärdslöfte – vi prioriterar vården, äldre och tryggheten. Ett av de löften vi ger är att du ska få en god vård när du blir sjuk. Så är det inte idag. Chansen att överleva en svår diagnos skiftar beroende på var du bor. Så kan vi inte ha det.

    För en bra och jämlik vård kommer vi att både satsa mer pengar på vården och förändra arbetssätt och organisation så att vi får mer vård för pengarna. Bara så kan vi...