• Förslaget till ny organisation är ofullständigt och har allvarliga brister

  Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna begärde på Hälso- och sjukvårdsnämndens möte idag den 2020-08-27 i ett gemensamt yrkande återremiss av förslag till ny organisation av hälso- och sjukvården i region Västernorrland. Partierna anser att underlaget för förslaget är ofullständigt och har allvarlig kritik på en rad punkter, bland annat:

  • Förslaget talar om en förstärkning av primärvården men säger ingenting om hur det ska ske.
  • Information saknas om hur akutuppdraget ska se ut för närsjukvårdens tre organisationer.
  • Såväl psykiatri/habilitering som tandvården borde ingå i de tre sjukvårdsområdena.
  • Härnösand, en stor kommun med både specialistmottagningar och primärvård, berörs inte ens i underlaget.
  • Ekonomiska beräkningar saknas för såväl kostnaderna för de tre sjukvårdsområdena, för själva omorganisationen liksom kostnaderna för den nya organisationen jämfört med den nuvarande.
  • Det saknas riskanalyser, både när det gäller patientsäkerhet och arbetsmiljö.
  • Det framgår inte av underlaget hur administrationen ska fungera men mycket i förslaget talar för att chefsstrukturen blir väsentligt dyrare än i dag.
  • Vilka effekter omorganisationen kommer att ha på specialistvården när det gäller ekonomi och stödfunktioner framgår inte.
   Båda partierna anser att ett bättre underlag borde tas fram där det tydligt framgår hur de tre vårdområdena ska se ut, ledas, administreras, finansieras och samordnas.

  Pia Lundin 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (SJVP)
  Michal Zakolski ledamot i i Hälso- och sjukvårdsnämnden (KD)
  Mathias Westin ledamot i i Hälso- och sjukvårdsnämnden SJVP)
  Carl-Olof Svensson ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden (KD)
  Isabell Tejbo ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden (SJVP)


  Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay (Pixabay License).


  Ekonomi/skatter · Ledning/styrning · Primärvård · Specialistvård | ekonomi · Carl-Olof Svensson · god och nära vård · Michał Zakolski · närsjukvård · omorganisation · organisation