• Systematisk överdiagnostiering – oppositionen inte informerad!

    Protokollsanteckning i Vårdvalsutskottet 4 februari 2020 i ärendet

    8 Svar på revisionsrapport; Granskning av vårdvalsersättningar

    På sidan 10 i revisionsrapporten kan man läsa att det förkommit en systematisk överdiagnostisering av patienter hos utförarna. Vi får av revisionsrapporten information om att VVU:s ordförande känt till detta. Vidare står det i rapporten:

    ”En genomgång av VVU:s protokoll från tiden mellan september 2018 och maj 2019 visar att det inte finns något äre...