• Kristdemokraterna: Vi tar ansvar för kärnkraften och 400 000 jobb

    En historisk överenskommelse har slutits av fem partier för en långsiktig elförsörjning. Kristdemokraterna har deltagit i de här förhandlingarna med målet att rädda kärnkraften som står för 35 procent av vår elproduktion och jobben för 21 000 personer som är direkt sysselsatta i kärnkraftsindustrin. I och kring vår basindustri finns det runt 400 000 jobb som hänger på kärnkraftens förmåga att producera el.

    Målet att rädda kärnkraften har vi nu nått. Både på kort- och lång sikt. Effekts...