• Beslut i landstingfullmäktige motion om minskad användning av personnummer

  Föredrogs inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Göran Sydhage och Sverker Ågren för KDS landstingsgrupp om minskad användning av personnummer.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att motionen därmed anses besvarad.

  Digitalisering | Göran Sydhage · motionsbeslut · personnummer · Sverker Ågren.

 • Yttrande över motion minskad användning av personnummer

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (KDS) har i sin motion föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att verka för minskad användning av personnummer inom landstingets verksamhetsområden.

  Användningen av personnummer har varit och är föremål för en omfattande diskussion i vårt land. För närvarande pågår centrala utredningar med uppgift att på olika sätt belysa personnummeranvändningen.

  Utskottet har i princip samma grundinställning till problemet som motionärerna, dvs att p...

 • Motion: Minskad användning av personnummer

  Användningen av personnummer har ökat kraftigt i vårt land. Det har skett mer eller mindre i onödan, i vissa fall av slentrian. För att få en vanlig katalog från en postorderfirma, är det ganska vanligt att personnummer ska lämnas. Även inom offentlig förvaltning, får personal uppge personnummer i alltför många sammanhang, där motivering saknas.

  Vi ser inga mörka ”spöken” i horisonten, men vi i KDS vill ändå ifrågasätta en del användande av personnummer. Av hänsyn till pers...