• Buss- och tågtrafiken i Ådalen ännu en gång!

    Svar S Luthmans inlägg Ordet Fritt 21/8

    Bäste Sven Luthman!

    Debatten om anpassningen av landstingets åtagande i kollektivtrafiken tar en liten oväntat väg efter Sven Luthmans (SL) senaste inlägg: SL går in på frågor som en annan debattör fört fram, kryddar med rätt många egna värdeladdade synpunkter om mig som person och kommer också med en del nya synpunkter på själva sakfrågan, trafiken. Jag väljer att fokusera på trafikfrågorna och lämnar det övriga till läsarna att bedöma om...