• Buss- och tågtrafiken i Ådalen ännu en gång!

  Svar S Luthmans inlägg Ordet Fritt 21/8

  Bäste Sven Luthman!

  Debatten om anpassningen av landstingets åtagande i kollektivtrafiken tar en liten oväntat väg efter Sven Luthmans (SL) senaste inlägg: SL går in på frågor som en annan debattör fört fram, kryddar med rätt många egna värdeladdade synpunkter om mig som person och kommer också med en del nya synpunkter på själva sakfrågan, trafiken. Jag väljer att fokusera på trafikfrågorna och lämnar det övriga till läsarna att bedöma om de är intressanta eller inte.

  Den politiska grunden för anpassningen fastställdes i full enighet av Regionala nämnden i juni. Ingen ledamot reserverade sig emot beslutet. Det är Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) som verkställer uppsägningar och som tagit fram de ekonomiska beräkningarna som ligger till grund för beslutet. De synpunkter som Fred Nilsson m.fl från Härnösands kommun framfört i brev samt insändare, har jag besvarat i en skrivelse i juni. Vi kommer att träffas inom kort för fortsatt dialog. Vår samverkan i KTM bygger på ett avtal som förhandlats fram. Där regleras roller och ansvar. Från Landstinget Västernorrland finns respekt för detta, även i tider av prioriteringar.

  Förbindelserna mellan Kramfors och Härnösand har under senaste året blivit kraftfullt förbättrade. Trots beslut om färre bussturer. Men det exakta utfallet av landstingets beslut om indragning av linje 90 trafiken medför stora förändringar. Exakt hur stora är upp till KTM att besluta om. Jag uttryckte mig olyckligt i svaret till Lisa Åberg och ber om ursäkt: KTM:s kommande beslut leder utan tvekan till att mer än hälften av bussturerna mellan Kramfors och Härnösand dras in, om man endast tittar på linje 90. Det finns utöver den linjen flera andra med viss förbindelse efter Rv 90 samt en viss kommersiell trafik (linje 98 t.ex) mellan orterna som vi inte exakt kan förutse utvecklingen av. Det som tillkommit sedan 2012 är 24 nya turer med tåg, opererade av Norrtåg samt SJ. Nettoökningen är mycket stor, 10 nya förbindelser per dag, även om bussturer försvinner i slutet av 2013. Med den förbättringen i kombination med suveränt kort restid, framstår Kramfors tätort som en vinnare. Återigen vill jag lyfta fram att det kan ordnas nya, flexibla lösningar för de mindre orterna som tappar flertalet bussförbindelser. Förbeställning av resor i mindre fordon (läs taxi) finns på andra orter och kan mycket väl fungera även här. Fortsatt förändring är därför viktig att samverka kring.

  Sverker Ågren (KD)
  Ordf Regionala nämnden, Landstinget


  Kollektivtrafik | Härnösand · insändare · Kramfors · KTM · Lunde · Norrtåg · Ramvik · Sverker Ågren · tågtrafik · Utansjö · Älandsbro


  Bilden överst: Kramfors resecentrum. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 3.0).