• Slår på redan liggande bönder

    Jordbruket sysselsatte vid 1800-talets mitt cirka 80 procent av Sveriges befolkning innan industrialismen och urbaniseringen nådde även våra breddgrader.

    I dag representerar jordbruket knappt två procent av BNP, jämfört med 34 från industrin och 64 från tjänstesektorn – en ekonomisk omställning av bibliska proportioner.

    Siffror från jordbruksverket visar att antalet mjölkbönder har halverats på ett decennium, samtidigt har antalet mjölkkor och mängden producerad mjölk bara...