• Interpellation: Redovisning av resurser till vården med ny regering

  Resursfrågorna till sjukvården har varit föremål för omfattande debatt mellan politiker, bland sjukvårdspersonal och hos allmänheten. Hälso- och sjukvården tillhör välfärdens hjärtefrågor. Det handlar om medicinsk kvalitet och trygghet för den enskilde patienten i utsatta lägen och när krafterna sviktar. Därför har sjukvården varit, är och kommer att förbli en kärnfråga i välfärdsdebatten.

  Landstingsförbundets kongress 1994 i Göteborg – med representation från alla partier och al...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...