• Beslut i regionfullmäktige motion om integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 10 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren för KDS landstingsgrupp om integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att motionen därmed anses besvarad.

  I ärendet yttrar sig Sverker Ågren och Jarl-Erik Smeds.

  Specialistvård | integritet · motionsbeslut · rond · tystnadsplikt · Sverker Ågren

  ...
 • Yttrande över motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren har för KDS motionerat angående integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Dagens rondsystem har fortfarande i rätt stor omfattning en traditionell uppläggning, dvs med ett stort antal personer närvarande kring patienten.

  Detta arbetssätt i samband med ronderna motiveras av behovet att ur undervisningssynpunkt rationellt kunna överföra kliniska kunskaper till läkare under utbildning samt i viss mån även till andra personalk...