• SJ – Instrument för Samhällsgemenskap

    Uttalande av KDS i Västernorrlands extra distriktsstämma i Sundsvall den 2 oktober 1971.

    KDS i Västernorrland hävdar, att SJ har till uppgift att tillhandahålla goda kommunikationer över hela landet. I stora delar av vårt land saknar befolkningen den samhällsservice som på andra håll är självklar. Glesbygdernas kommunikationsproblem är ett resultat av en osolidarisk politik. Vi hävdar, att SJ är ett av politikernas bästa lokaliseringsinstrument. En successiv sänkning av SJ:s taxor skul...