• Hur motverkar regionen välfärdsbrottslighet

  Interpellation till Regionstyrelsens 1:e vice ordförande tillika Vårdvalskutskottets ordförande:

  Sveriges regioner köper alltmer välfärdstjänster genom upphandlingar av olika tjänster och produkter men också genom vårdvalssystemet. Det är bra att vi skapar en kostnadseffektiv välfärd, men samtidigt som vi gör detta finns kriminella som fått allt större möjligheter att svindla regionerna när inköpsökningen inte mötts med motsvarande ökning av kontroll och uppföljning av de avtal och vil...

 • Kollektivtrafikmyndigheten omorganiserar – rätt väg att gå

  Den 28 februari 2020 gick Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (DinTur) ut med att man ska genomföra en omorganisation. Förstärkningen behövs inte minst med tanke på kommande trafikupphandling och medlemmarnas behov av att få hjälp med trafikanalyser för att få upp antalet resande.

  Nu sker äntligen tjästemannaförstärkningen på trafiksidan, säger Henrik Sendelbach, vice ordförande i kollektivtrafikmyndighetens direktion.

  Bilden överst: Bussar på Navet i ...

 • Interpellation om den bristande planeringen i den egna organisationen

  Mona Hammarstedt överlämnade följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande:

  Denna sparplan som Landstinget Västernorrland genomför vid våra sjukhus görs inte på ett trovärdigt sätt. Medborgarna blir inte bemötta korrekt och Landstinget får ett dåligt rykte, man sätter systemet före patienten.

  Landstinget Västernorrland har brutit mot lagen om offentlig upphandling när de skrev kontrakt med Mantec utan föregående annonsering.

  Mina frågor är:

  Vilka konsu...