• KD är och förblir ett familjeparti

    KD är inte längre ett parti för familjen, hävdar ledarsidans Peter Franke. Skälet är den nya migrationspolitik som vi beslutade om nyligen.

    KD är och förblir ett familjeparti. Ett samhälle är bara så starkt som sina familjer. Men för att familjer skall kunna fungera måste de hålla ihop. Den nuvarande svenska politiken uppmuntrar tvärtom familjesplittring. Den lockar familjer att skicka iväg i första hand unga män, med uppgift att ta sig hundratals mil till norra Europa och där agera an...

  • Kraftigt ökade möjligheter ge funktionshindrade jobb

    När ekonomin nu vänder är det viktigt att vi satsar ordentligt på att fler människor ska få jobb. Vi gör det billigare och enklare att anställa. Med rätt politik och en god ekonomisk utveckling kommer många människor snart att ha ett arbete igen. Men det finns vissa grupper där utanförskapet är särskilt stort och där ytterligare insatser behövs. En sådan grupp är personer med funktionsnedsättning.

    Mycket lite av jobbdebatten handlar om möjligheterna för dem som har funktionsnedsättning...