• Motion om vårdavtal med naprapater och kiropraktorer avslogs

    Nu på fullmäktige den 20 juni behandlades Kristdemokraternas motion om att landstinget ska ordna vårdavtal med legitmerade naprapater och kiropraktorer. Efter att majoriteten röstat ner motionen reserverade sig Kristdemokraterna till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

    Utdrag ur landstingsfullämktiges protokoll 20 oktober 2007 § 87 s. 25-26:

    Motion från Sverker Ågren m.fl. för kristdemokraternas landstingsgrupp om vårdavtal med legitimerade naprapater och kiropraktore...