• Svar på interpellation om enbart hälso och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem

    Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem:

    Är all verksamhet som bedrivs på Österåsens hälsohem att betrakta som vård inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)?

    Den största delen av verksamheten består av patienter som remitterats till Österåsens hälsohems behandlingsprogram. Den bverksamheten bedrivs helt inom ramen för hälso- och sjukvård...