• Vi avfärdar helt idén att bilda ett Stornorrland

    Yttrande över indelningskommitténs betänkande SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län

    Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland avstyrker förslaget om att bilda tre nya län i Sverige. Särskilt säger vi nej till bildandet av ett Stornorrland i förslaget kallat Norrlands län. Denna region skulle komma omfatta mer än halva Sveriges yta.

    Vi anser med bestämdhet att en sådan region innebär alltför stora avstånd. Det blir svårare för medborgare att besöka myndigheter på plat...