• Extra åtgärder mot arbetslösheten i offentliga sektorn i länet

  Arbetslösheten i länet befinner sig på en rekordnivå. Många anställda inom vården sägs upp. Ytterligare uppsägningar väntas efter beslut senare i höst. Enligt planeringsförutsättningarna (PLF) från juni ska landstinget satsa ca 90 mkr under perioden på personalpolitiska åtgärder. Mot bakgrund av läget som länet befinner sig i just nu, bör extraordinära insatser beslutas. Ingen behöver betvivla att det finns många angelägna uppgifter för personalen i vården. Patienter, personal och länet i dess helhet behöver hjälp att ta sig igenom konjunktursvackan.

  På många sätt sker en rundgång i systemet, som skadar både människor och den behandling och omvårdnad som landstingets personal arbetar med. De som blir arbetslösa får ersättning av statliga medel. Efter utstämpling ur a-kassa återstår endast socialhjälp. Den betalar kommunen. Besparingar som landstinget vill åstadkomma, får till stora delar betalas av andra. I slutändan handlar det om samma pengar, skattebetalarnas. Vi borde inse det och ta nya grepp istället!

  Samarbete mellan landstinget, länets kommuner samt länsarbetsnämnden är nödvändigt. Vi måste gemensamt hitta vägar att finansiera ytterligare insatser mot arbetslösheten inom offentlig verksamhet i Västernorrland. Redan prövade åtgärder är utbildning och arbetslivsutveckling (ALU). Jag tror att vi även bör pröva förlängning och varsel och särskilda projekt för eftersatta grupper inom vården.

  Jag föreslår att Landstingsstyrelsen tar upp frågan till behandling så snart som möjligt!

  1993-08-20
  Sverker Ågren, ledamot av Landstingsstyrelsen
  KdS


  Ekonomi/skatter · Personal · Samverkan | a-kassa · arbetslivsutveckling · arbetslöshet · försörjningsstöd · skattebetalarna · Sverker Ågren