• Fråga: Fri bensin – utmanande förmån

  Landstingen har nyligen tecknat avtal som ger chefstjänstemän möjlighet att erhålla förmånsbil. Inte fullt så uppmärksammat är att förmånen också gäller landstingsråd. Jag kan acceptera att en arbetsgivare som landstinget inför denna förmån, men tidpunkten är sällsynt illa vald. Reaktioner utifrån det så kallade fältet har ju varit ganska kraftfulla. Visst får tjänstemännen själva betala en del av kostnaden, det vet jag, men förmånen är ändå tämligen frapperande.

  Men det är direkt uppseendeväckande att låta fri bensin ingå i förmånen. Det kan ändå inte vara helt ointressant vilka miljömässiga och ekonomiska effekter en sådan förmån medför. Både miljö och ekonomi blir enligt min mening lidande. När landstingets ekonomiska läge medför direkta nedskärningar i verksamheten, kan inte en förmån som fri bensin accepteras. Enligt KdS grundsyn måste andra insatser vara mer angelägna än detta.

  Jag vill därför ställa följande fråga till landstingsrådet Tord Sundelin (s):

  – Är du beredd att avskaffa förmånen ”fri bensin” som ingår i förmånsbilsavtalen?

  Sverker Ågren, KdS
  Sollefteå 1990-11-13


  Ekonomi/skatter · Miljö och energi | bensin · ekonomi · <enkel fråga · förmånsbil · Sverker Ågren