• Frågan om Folktandvårdens nedläggning i Fränsta återremitterades

  Kristdemokraterna har länge försökt stoppa centraliseringspolitiken i vår region. Nu har majoritetens centraliseringsiver även nått Folktandvården i länet. I Ånge kommun där befolkningsunderlaget är gott och väl nog för att ha två kliniker vill nu majoriteten lägga ner kliniken i Fränsta och flytta all verksamhet till centralorten Ånge.

  Den 21 september kom frågan upp i fullmäktige. Partiets gruppledare Mona Hammarstedt yrkade på återremiss med motiveringen:

  ”Omstruktureringen av folktandvården i Ånge kommun har skett i ett våldsamt tempo. Vi anser också att det finns brister i underlaget då vi vet att det idag finns tillgång till handledning i Ånge.

  Därför bör man starta en dialog mellan arbetsgruppen i Fränsta, Ånge kommun och Folktandvården som inte utgår ifrån att man ska centralisera genom att lägga ner den i Fränsta utan hur man kan få till en lösning för att kunna behålla den.

  Befolkningsunderlaget är enligt vår åsikt gott och väl stort nog för två tandvårdskliniker. Vidare kan vi också konstatera att det i Ånge även finns en privattandvårdsklinik. Något motsvarande finns inte i Fränsta.

  Utifrån information som jag har fått från personal i Fränsta vill denna inte flytta ifrån den kompletta och välfungerande kliniken för att arbeta i Ånge.

  Jag yrkar därför på återremiss på regionstyrelsens förslag för att med en dialog under hösten 2017 skapa tid och rådrum mellan arbetsgruppen i Fränsta, Ånge kommun och Folktandvården.”

  Otroligt nog gick ena majoritetspartiet Socialdemokraterna med på en återremiss. Deras återremissyrkande blev:

  ”Innan nytt ställningstagande i fullmäktige, senast i oktober 2017, ge möjligheten för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden att i dialog med Ånge Kommun och föreningen ”Kraftsamling Fränsta” hitta en långsiktig lösning på bemanningssituationen vid klinikerna i Fränsta och Ånge.”

  Det innebär nu att det ges mer tid för diskussioner och försök att lösa frågan.

  Tandvård | centralisering · Folktandvården · Folktandvården Fränsta · Folktandvården Ånge · Fränsta · Mona Hammarstedt · Ånge