• Frågan om listningstak återremitterades

    Sidsjö vårdcentral har åter begärt att få införa ett listningsstopp på grund av att antalet listade ökat dramatiskt. På denna begäran har vårdvalsutskottet valt att inte ta ställning utan har överlämnat frågan till regionfullmäktige.

    Efter en lång debatt i fullmäktige, där Allianspartierna yrkade på att införa den modell som Stockholm har valt, att vårdcentraler ska kunna införa listningstak med en listningskö, kom majoriteten på idén att återremittera ärendet för att utreda en formaliafråga. Ärendet kom alltså inte att avgöras utan kommer förmodligen åter tas upp på nästa fullmäktige i oktober.


    Vårdval | listningstak · Sidsjö vårdcentral · återremiss