• Ge civilsamhället större utrymme i samhällsdebatten

  Civilsamhället, i synnerhet de ideella organisationerna, måste få större utrymme i samhällsdebatten. Samspelet mellan det offentliga och civilsamhället är svagt utvecklat i vårt län.

  Därför blir jag lockad av Anders Rönmarks förslag (3/2) att Landstinget Västernorrland bör lämna sitt ansvar för tre av länets fem folkhögskolor till förmån för nya huvudmän. Men jag ser behov av ett mer fördjupat samtal först.

  Vi genomför nu en förändring av Hampnäs folkhögskola som kan leda till stora förbättringar, inte minst genom full tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning, (främst rullstolsanvändare). För det stora antalet som studerar på distans (via dator) medför flytten ingen märkbar förändring. Skolans nya läge mitt i centrum ger nya möjligheter för alla som bor i Örnsköldsviks centrum. Förändringen av Hampnäs till dagfolkhögskola ska slutföras och kräver nu starkt fokus. Men Anders Rönmark väcker som sagt en tanke. Om Landstinget Västernorrland skulle välja att överlåta en skola till en helt ny huvudman finns flera avvägningar som måste ske: Statsbidraget kommer att reduceras, oklart hur mycket.

  Kan vi acceptera att en ny huvudman efter en tid vill flytta verksamheten från länet och därmed också de ekonomiska resurser som statsbidraget utgör? Det är inte knutet till etablering på en viss ort. Vi kan inte bortse från att Västernorrland idag har många skolor och att efterfrågan på utbildning från prioriterade grupper är mycket stor i andra delar av landet. Riksdag och regering har till exempel nämnt grupperna personer med funktionsnedsättning samt de med brister i kunskaper i svenska som angelägna för verksamhet med stöd av folkbildningsanslaget.

  Min uppfattning är att vi behöver se över landstingets och kommunernas förhållningssätt till det civila samhället. Här finns idag Överenskommelsen som en intressant utgångspunkt för ett regionalt initiativ. Folkhögskolor är
  bara en i raden av verksamheter som behöver belysas i ett större sammanhang och det är en utmaning jag vill återkomma till!


  Samverkan | folkhögskola · funktionshinder · Hampnäs folkhögskola · Sverker Ågren · tillgänglighet · Örnsköldsviks folkhögskola