• Gör Region Västernorrland till en attraktiv arbetsgivare

  Stafett när det gäller friidrott eller längdskidor är bland det roligaste jag vet, dock har begreppet stafetter utvecklats till att ge mig dålig smak i munnen. Tittar vi på Region Västernorrland och de ekonomiska problem vi ser där går de nästan uteslutande att knyta till ”stafetterna” vilket i detta fall är hyrpersonal som Regionen behöver anlita för att se till att säkra kompetensförsörjningen. Det kan handla om läkare och sjuksköterskor som kommer från hela Sverige för att jobba under en kort period till en lön som vida överstiger den ordinarie personalens. Jag vill vara noga med att poängtera att jag inte klandrar de som jobbar på det sättet. Jag klandrar heller inte Regionledningen givet den nuvarande situationen där alternativet skulle vara att sitta kort på personal vilket är fullständigt otänkbart.

  Det vi måste göra på både kort och lång sikt är att förbättra villkoren för den ordinarie personalen och göra arbetsplatsen attraktiv, lyckas vi med det skulle behovet av hyrpersonal sakta minska för att slutligen försvinna helt, (det är dit vi måste nå). Några exempel på åtgärder som man skulle kunna fundera över:

  Att höja lönerna för befintlig personal är självklart en viktig del i detta, man kan även titta på utformningen av den obekväma arbetstiden (ob), det kanske bör vara så att en timme på natten motsvarar 1,5 timme i lönekuvertet vilket skulle leda till att om man jobbar mycket nätter som sliter på kroppen skulle man kunna jobba färre timmar.

  Att se över hur man sätter schemat, jag har hört från flera håll att treskift inte är så uppskattat då det sliter väldigt mycket på kroppen, det är viktigt att sätta scheman efter vad som är bäst för personalens hälsa, allt för att undvika personalflykt och mycket sjukskrivningar. En annan detalj gällande schemat som jag förundras över är när personalen ena dagen jobbar kväll (21.30) för att sedan jobba dag och börja klockan 07.00, detta är i min värld för kort vila som i förlängningen kan leda till de problem jag belyste ovan.

  Att det borde löna sig mer att vidareutbilda sig inom vården, tänk alla fördelar den extrakompetensen skulle kunna ge övrig personal men även patienterna.

  För många är det jag skriver ovan en självklarhet, men detta var som sagt bara några tankar på områden att fundera kring.

  Det jag däremot anser är att vi måste lyfta denna fråga som den absolut viktigaste frågan på den politiska dagordningen, vi måste se till att klara kompetensförsörjningen inom vården framöver och för att göra det krävs ett ordentligt krafttag.

  Jag tycker att vi politiskt bör bilda en arbetsgrupp bestående av alla partier ( detta är en ödesfråga vi måste lösa, så man får lägga det partipolitiska åt sidan)  som uteslutande fokuserar på denna fråga, i den gruppen skulle jag vilja att även professionen ingår, sjuksköterskor, läkare osv, detta är att problematik som vi alla måste lösa TILLSAMMANS.

  Joachim Jonsson
  Oppositionsledare i Nämnden för hållbar utveckling samt ledamot i regionfullmäktige


  Ekonomi/skatter · Personal | arbetsvillkor · debattartikel · Joachim Jonsson · kompetens


  Bilden överst: Länets tre sjukhus. Collage av foton av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).