• Inget tydligt svar om Professionsmiljarden

    I en interpellation från till regionstyrelsens ordförande har Mona Hammarstedt ställt frågor kring medlen man fått från staten genom professionsmiljarden har använts och kommer användas.

    Under debatten i fullmäktige framkom att pengarna har gjort stor nytta och används till flera projekt bland annat plattform för stöd och behandling, projekt om nutrition i specialistvården och utveckling av så kallade ÄlSa-team för äldre och multisjuka patienter. Inom folktandvården har ett lärlingsprojekt startats och i primärvården har arbetar man med verksamhetsutveckling. Hur mycket som använts av medlen framkom dock inte. Kristdemokraterna erfar att en hel del av pengarna tyvärr inte kommit till användning.

    Efter Interpellationsdebatten tackade Mona Hammarstedt (KD) för svaret.


    Personal | bemanning · interpellationsdebatt · kompetensförsörjning · Mona Hammarstedt · personal · professionsmiljard · ÄlSa