• Interpellation: Alkolås

  Frågan om alkolås i bilar får – tragiskt nog – gång efter annan förnyad aktualitet. Att till och med yrkesförare kört med alkohol i blodet förskräcker och skapar stor och berättigad oro.

  De många olyckorna med förare som varit alkoholpåverkade under sitt yrkesutövande har säkert starkt påverkat alkoholutredningen att nu efterlysa alkolås i kollektivtrafiken. Snabbt ute var Östgöta Trafik, som tidigt valde att i handling visa att medborgarna ska kunna ha ett grundmurat förtroende för länets kollektivtrafik genom att med omedelbar verkan inför alkolås i alla fordon. Också de mindre entreprenörerna inom Östgöta Trafik ställde solidariskt upp på denna policy.

  Inom Landstinget Västernorrland har vi många transporter som verkligen måste garantera trygghet och säkerhet för länsborna och där förtroendet verkligen inte får rubbas en millimeter.

  Den ökande alkoholkonsumtionen, såväl i vår egen region som i landet i stort, har ju också enligt tillförlitlig statistik fastställt, att fler förare kör under alkoholpåverkan. Färska siffror från vårt eget län ger anledning till stor uppmärksamhet och oro här.

  Mina frågor till Benny Eriksson, ordförande i servicedelegationen, är därför denna:

  • Har frågan om alkolås varit uppe till diskussion – och eventuellt beslut – avseende sjuktransporter eller andra transportverksamheter i vårt landsting med anledning av de senaste årens svåra trafikolyckor, där förare kört med alkohol i kroppen?
  • Kan initiativ motsvarande det ovan redovisade från Östergötland bli aktuellt i vårt län?

  Sundsvall den 10 oktober 2005

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Kollaktivtrafik · Personal | alkolås · arbetsmiljö · Berit Andersson · interpellation · sjuktransport


  Bilden överst alkolås i en Scania-buss. Foto av Spielvogel på Wikimedia Commons (CC0 1.0).