• Interpellation: Landstingsdirektörens uppsägning

  Interpellation till landstingsstyrelsens vice ordförande angående landstingsdirektörens uppsägning

  På allehanda.se kan vi i en artikel den 20 oktober läsa att Landstingsdirektören har sagt upp sig. I tidningsartikeln framgår att landstingets direktör Anders L Johansson funderat på om han ska fortsätta en tid och att ingen har bett honom sluta. Landstingsstyrelsens vice och för närvarande tillförordnade ordförande, Erik Lövgren, påtalar i artikeln att han är nöjd med hans arbete. Enligt det nya anställningsavtal landstingets majoritet gjort upp med landstingsdirektören får Anders L Johansson 6 månadslöner om han säger upp sig själv. Nu ska Anders L Johansson få 12 månadslöner.

  Det innebär att landstinget ska betala 6 extra månadslöner och tillkommande sociala avgifter, i en sorts fallskärm! Totalt innebär detta en merkostnad för landstinget på över en miljon kronor.

  Jag vill därför ha svar på:

  • Har landstingsdirektören gått självmant?
  • I så fall med vilken rätt har Erik Lövgren frångått avtalet och skrivit under en överenskommelse om denna fallskärm?
  • Om landstingsdirektören inte har avgått på egen begäran: På vilken grund har han då blivit uppsagt?

  Det handlar om att hantera skattebetalarnas medel ansvarsfullt!

  Mona Hammarstedt
  2015-10-20
  Kristdemokraterna


  Personal | arbetsvillkor · fallskärm · interpellation · Mona Hammarstedt · regiondirektör · uppsägning