• Interpellation: Överbeläggningarna på länets sjukhus

  Det hör till vanligheten att det i influensatider förekommer överbeläggningar på våra sjukhus, inte bara i Västernorrlands län utan runt om i hela vårt land. Det här året är inget undantag det var samma visa förra året då man talade om att man var på väg mot kollaps.1 Personalen gör förstås allt man kan för att det nu aktuella läget ska hanteras på bästa möjliga sätt. Det är inte där problemet ligger utan att man har en personalpolitik som inte fungerar och ett uruselt politiskt ledarskap.

  Överbeläggningarna tycks bara bli värre år för år. Nya rekord i överbeläggningar kunde man i januari 2017 läsa i tidningarna.

  Patientsäkerheten försämras dramatiskt vid överbeläggningar. Vid sidan om att personal under dagen skriver ut patienter som är klara att skickas hem så tvingar man även ut en och annan patient som behövt ligga kvar. Det händer också att man placerar om patienter så att det finns de som läggs på en annan avdelning än den borde ligga på och för att ytterligare minska på trycket händer det också att man flyttar patienter flera 10-tals mil bort. En del patienter skickar man till grannlän och om det krisar ordentligt så skickar man patienter utomlands. Personal går hem och gråter när arbetsdagen är slut.2

  Nu måste trenden vändas. Patientsäkerheten måste komma i fokus inte bara för stunden och inte bara ute på en avdelning. Det är en fråga för hela organisationen och kräver ett helhetsperspektiv. Vi behöver därför veta:

  • Vad har överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus kostat under 2016?
  • Vad har detta kostat i utslitning och sjukskrivningar personal?
  • Vad har överbeläggningarna kostat i utomlänsvård?
  • Vilka konsekvenser har överbeläggningarna fått för ambulanssjukvården? Har den en rimlig kapacitet att hantera detta? Hur löser man denna fråga nu och framgent? Inte minst behöver denna fråga få ett svar med tanke på beslutade strukturförändringar som också ökar antalet transporter.
  • Hur går det med patienthotellsfrågan i Örnsköldsvik och räckte antalet platser i Sundsvall vid årsskiftets överbeläggningar?
  • Om man blickar framåt. Hur planerar man att klara sommarens sjukhusvård? Är det nya rekord att vänta eller tänker man vidta åtgärder så att man klarar trycket?

  Härnösand 13 januari 2017

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  1. Kollaps på väg av överbeläggningar. Allehanda 2015-02-16.
  2. Personal om överbeläggningskaoset på Sundsvalls sjukhus – Många systrar går hem och gråter. Sundsvalls Tidning 2016-01-08.

  Personal · Specialistvård | interpellation · Mona Hammarstedt · patienthotell · sjukskrivning · Sundsvalls sjukhus · Örnsköldsviks sjukhus · överbeläggningar


  Bilden överst: Huvudentrén vid Sundsvalls sjukhus. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).