• Interpellation: Skuldsatta barn

  Sverker Ågren överlämnade en interpellation, ställd till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen Susanne Sundgren, med följande lydelse:

  Det finns ett antal barn som har stora skulder baserade bland annat på obetalda avgifter till vården samt folktandvården. För såväl barn som fordringsägare är detta ett problem som tycks växa. Hos barn och unga vuxna är de egna ekonomiska möjligheterna starkt begränsade att göra sig skuldfria. Det är givetvis viktigt att lyfta debatten om risken för att barn hamnar i helt orimliga förhållanden om de avkrävs betalning för skulder när det är deras föräldrar eller andra vuxna som rimligen ska ta ansvar för deras försörjning.

  Jag vill mot bakgrund ställa några frågor till Hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande:

  • Hur stora skulder har barn och unga idag till Landstinget Västernorrland?
  • Hur hanterar Landstinget skulder som uppkommer för barn som behöver vård och behandling?
  • Kan man ge barn och unga ett skydd mot att bli skuldsatta istället för att deras föräldrar och vårdnadshavare tar sitt ansvar?

  Stigsjö den 15 april 2009
  Sverker Ågren (KD)


  Barn och unga | barn · familj · interpellation · skuldsättning · Sverker Ågren